Liên hệ

 Địa chỉ: 133 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 0903 072 503